Actueel

Januari 2024
9-1: Reactie Gemeente Noordwijk op ingezonden brief 21-12-2023 en 4-1-2024
9-1: Leidsch Dagblad: Onrust over paardenweitjes
4-1: Bezwaarschrift Waarom Weg aan gemeente Noordwijk betreffende besluit 27 november college betreffende ‘Doelmatig gebruik bollengrond’.
 
November 2023
9-11: Nota van beantwoording 7 zienswijzen gem. Noordwijk

Oktober 2023
Er is nog veel onduidelijkheid over het aantal teruggewonnen m2s bollengrond. Dinsdag 24 oktober a.s. spreekt stichting Waarom Weg in bij de commissievergadering.
>>Link naar de antwoorden van het college op de vragen van het CDA en Progressief Teylingen. 
>>Link naar het overzicht van de teruggewonnen m2s
 
15-10: Leidsch Dagblad: Minder illegale paardenweitjes op bollengrond dan gedacht in Teylingen, Lisse en Hillegom
 
17-10: De Teylinger: Minder bollengrond teruggewonnen dan verwacht
 
 
Augustus 2023

26-8: Leidsch Dagblad: Worden er daadwerkelijk weer bollen geteeld in het buitengebied?
 
April 2023
 
11-4: Zienswijze Waarom Weg op de ‘ontwerpnota niet meer doelmatig te gebruiken bollengrond’ bij de gemeente Noordwijk
 
Februari 2023

24-2: Nieuws van de Dag: Noordwijk uit z’n bol
 
10-2: TV West
10-2: https://www.bollenstreekomroep.nl/grondhonger-maakt-einde-aan-paardenweitjes-en-moestuinen-op-bollengrond-noordwijk/

9-2: Leidsch Dagblad: Noordwijk heropent jacht op illegale paardenweitjes

8-2: https://www.bollenstreekomroep.nl/noordwijk-start-weer-met-handhaving-paardenweitjes-op-bollengrond/

8-2: https://blikopnoordwijk.nl/item/17135-college-hervat-handhavingstraject-oneigenlijk-gebruik-van-bollengrond-o-a-paardenweitjes

7-2: Ingekomen stuk ter kennisname aan de raadsleden van de gemeente Noordwijk inz. vervolg handhaving

Januari 2023

Onaangenaam verrast en teleurgesteld door het artikel in het Leidsch Dagblad van 21 januari j.l. Dit terwijl we geheel andere berichten hoorden in de gesprekken met politieke partijen in Noordwijk en Teylingen.
Het College van B&W van Teylingen, maar ook de gemeenteraad van Noordwijk heeft tot op heden nog géén reactie gegeven op de door ons ingediende zienswijze op het Clevin rapport.
Kortom ondanks alle inspanningen nog veel werk te doen. Wij roepen iedereen op om met zoveel mogelijk mensen het gesprek hierover aan te gaan. Het tij moet keren!

21-1: Leidsch Dagblad: Paal en Perk aan Paardenweitjes in Noordwijk
 
December 2022

Stichting Waarom Weg heeft haar zienswijze op het Clevin rapport bij het College van B&W Teylingen ingediend. (Clevin rapport zie link 17 september, onderstaand)

Uitgewerkt kader en beoordeling vijf casussen

In deze zienswijze verzoekt de stichting een aanpassing van het Clevin rapport. In het kort;

17-9
Deze week zijn we onaangenaam verrast door, en vooral geschrokken van het Clevin rapport met de criteria voor handhaving op paardenweitjes en moestuinen. Dit rapport zou eerst ook met Waarom Weg besproken worden! Helaas!!!
Wij gaan dit bij gemeente Teylingen aanvechten en willen dat deze dure, onbetaalbare, en onwenselijke manier van handhaven en/of legaliseren van tafel gaat.
 
LEES HIER DE GEHELE NOTA ‘NIET MEER DOELMATIG TE GEBRUIKEN BOLLENGROND’  VAN ADVIESBUREAU CLEVIN
 
Hierover in het nieuws: 
 
17-9 Omroep Bo: Onrust na nieuw rapport over paardenweitjes Bollenstreek: ‘Illegaal als het groter is dan 4000 m2’
 
14-9 Leidsch Dagblad: Grootte en ligging zijn het belangrijkst
 
April 2022

14-4 Leidsch Dagblad: Rechter legt bom onder handhaving bollengrond

Januari 2022

31-1 Bo Omroep Bollenstreek: Geef ruimte aan paardenweitjes op onrendabele bollengrond

12-1 Leidsch Dagblad: GOM moet maar even pas op de plaats maken
 
December 2021

15-12 Leidsch Dagblad: Willem van Rheenen spant rechtszaak aan voor detailinformatie over overeenkomsten van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
 
15-12 Leidsch Dagblad: Stoppen met handhaven tast rechtszekerheid aan
 
 
21-4 Gemeentebericht Teylingen: Handhavind oneigelijk gebruik bollengrond
 
15-4 https://www.bollenstreekomroep.nl/begrip-maar-geen-hulp-van-provincie-voor-eigenaren-paardenweitjes/
 
 
17-3 https://www.bollenstreekomroep.nl/wethouder-moet-op-zoek-naar-moestuinen/
 
16-3 https://www.bollenstreekomroep.nl/handhaving-paardenweitjes-teylingen-gaat-door/
 
15-3 https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/24752-motie-nzlokaal-nieuwe-locaties-voor-moestuinen
 
25-2 Teylinger: Commissie praat nog verder over handhaving paardenweides

15-2 Leidsch Dagblad: ‘Waarom Weg’? Haalt 4130 handtekeningen op

12-2 Blik op Noordwijkerhout: Bruisend Noordwijk roept motie op tot een generaal pardon of persoonlijke gedoogbeschikking voor eigenaren paardenweitjes en volkstuinen
 
12-2 Blik op Noordwijkerhout: petititie voor behoud van-paardenweitjes-en volkstuinen met 4130 handtekeningen 

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/24364-college-beantwoordt-vervolgvragen-fractie-bruisend-noordwijk-over-handhaving-bollengrond

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/24300-puur-stelt-vragen-aan-het-college-over-beantwoording-brief-vrije-ondernemers-noordwijk-von

V
isser wil uitleg over reactie college Noordwijk op VON-rapport: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210105_26929859
VON verbolgen over reactie colleges vijf bollengemeenten op rapport
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210106_61984216?utm_source=waaromweg.nl&utm_medium=referral&utm_content=/

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/24242-college-van-b-w-geeft-reactie-op-rapport-vrije-ondernemers-noordwijk-gom-blijkt-zelf-de-grootste-onttrekker-van-1e-klas-bollengrond

December 2020

Leidsch Dagblad: Elsgeesterhof tussen hoop en vrees over nieuwe plek

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/24242-college-van-b-w-geeft-reactie-op-rapport-vrije-ondernemers-noordwijk-gom-blijkt-zelf-de-grootste-onttrekker-van-1e-klas-bollengrond

Leidsch Dagblad: Aanpak van paardenweitjes in Noordwijk voorlopig gestaakt 

https://m.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20201221_9903136: Kamerlid Van Eijs wil van minister Ollongren opheldering over bouw greenportwoningen

https://www.bollenstreekomroep.nl/tweede-kamervragen-over-gom-en-ruimen-paardenweitjes/

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z25444&did=2020D53429

https://m.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20201221_55238907 Lissenaar Willem van Rheenen: ’Als ik onrecht zie, wil ik het bestrijden’

https://www.bollenstreekomroep.nl/cda-teylingen-vragen-over-aanpakken-paardenweitjes/


November 2020

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/23977-partij-van-de-dieren-mengt-zich-ook-in-de-discussie-rondom-de-paardenweitjes

https://m.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20201111_42056375: Handhaving in buitengebied van Noordwijk gaat gewoon door

https://m.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20201104_31270487: ’Honderden paarden dakloos, vrees voor de slacht’: Noordwijkers boos over jacht op bollengrond

https://www.blikopnoordwijk.nl/item/13820-handhaving-oneigenlijk-gebruik-bollengrond-hetty-koning-haalt-het-landelijke-nieuws-met-de-werkgroep-waarom-weg

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1142238916/noordwijkers-woedend-over-afpakken-landjes

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/23967-rapport-von-vrije-ondernemers-noordwijk-gom-blijkt-zelf-de-grootste-onttrekker-van-1e-klas-bollengrond

https://www.omroepwest.nl/media/32912/Aanpak-illegale-paardenweitjes-gaat-door-ondanks-protest

https://m.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20201117_20206387 GOM hanteert sloophamer

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4173228/Aanpak-illegale-paardenweides-in-de-Bollenstreek-gaat-door-ondanks-protest

https://www.bollenstreekomroep.nl/geen-genade-voor-paardenweitjes/

https://www.bollenstreekomroep.nl/vragen-over-paardenweitjes-en-moestuinen/

https://www.bollenstreekomroep.nl/prettige-benadering-van-paardenweitjesovertreders/

https://www.bollenstreekomroep.nl/tv-aanpak-illegale-paardenweitjes-gaat-door-ondanks-protest/

https://www.bollenstreekomroep.nl/lto-staat-achter-aanpakken-paardenweitjes/

https://www.bollenstreekomroep.nl/handhaving-paardenweitjes-doorgezet/

https://www.bollenstreekomroep.nl/geen-afstel-handhaving-paardenweitjes/

Oktober 2020

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4147451/Einde-voor-paardenweitjes-op-bollengrond-Weet-je-hoe-lang-ik-heb-gehuild

https://www.bollenstreekomroep.nl/paarden-naar-slacht-door-handhaving-gemeente/

https://www.bollenstreekomroep.nl/tranen-vanwege-handhaving-paardenweitjes/

https://www.bollenstreekomroep.nl/petitie-gestart-voor-behoud-paardenweitjes/

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/23755-eigenaren-en-huurders-van-mogelijk-oneigenlijk-gebruik-bollen-grond-sturen-brandbrief-naar-de-gemeente-noordwijk

September 2020

https://m.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20200921_27699624: Deel bollengrond geschikt voor woningbouw: raadslid De Moor trekt benodigde bollenareaal in twijfel

Juli 2020

29 -7 Leidsch Dagblad: discussie GOM Teylingen gaat komende tijd van start

https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200726_59837332: Felle strijd om het buitengebied van Noordwijk: bewoners menen dat er sprake is van willekeur.

Februari 2015

Leidsch Dagblad: Steeds minder bollen in de Bollenstreek