Reden

Wat is de reden waarom juist nu die vele mooie locaties waar dieren grazen, groenten worden gekweekt, boomgaarden, tuinen, hakhoutbosjes en vele andere vormen van natuur met noodzakelijke biotopen voor vogels en insecten, moeten verdwijnen?


Het antwoord van de 5 gemeenten is:

Omdat deze activiteiten op landjes plaatsvinden die volgens het huidige bestemmingsplan de bestemming ‘Bollengrond’ hebben. Bovenstaande activiteiten noemt men dan ‘oneigenlijk gebruik van bollengrond’ en dat mag (volgens de gemeenten) niet.

Het werkelijke antwoord echter is anders en ingewikkelder.

In het verleden hebben de 5 Duin- en Bollenstreekgemeenten + een deel van de bloembollenkwekers afspraken gemaakt dat er 2625 hectare 1e klas bollengrond behouden moest blijven ten behoeve van de teelt van hyacinten.

Let op: wij schijven niet voor niets ‘een deel van’ de bloembollenkwekers, want er was toen al serieus protest tegen deze afspraken dóór met name bollenkwekers!

Die afspraken werden vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenportgemeenten Duin- en Bollenstreek (ISG) en moesten worden uitgevoerd door de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM).

De GOM zou de 2625 hectare in stand moeten houden maar verzaakt in die taak en offert juist bollengrond op door o.a. de verkoop van 600 bouwtitels t.b.v. dure villa’s in het buitengebied. Villa’s die tot last zijn van omliggende agrariërs, het landschap ontsieren en géén kans bieden aan de gemiddelde lokale woningzoekende.

Het ogenschijnlijk sympathieke idee om 2625 hectare bollengrond te behouden is gebaseerd op een onwaarheid. Er is namelijk aantoonbaar minder behoefte aan bollengrond t.b.v hyacintenteelt. Dit is hier na te lezen. (bron CBS).

Gemeenten worden hierop gewezen maar proberen duidelijk hun eigen onwaarheid in stand te houden.

Omdat GOM de taak heeft het verlies van iedere m2 bollengrond te compenseren, probeert men dit verlies o.a. te beperken door percelen grond te vinden die nu ‘oneigenlijk gebruikt’ worden, zodat die kunnen vrijkomen (d.m.v. handhaven) voor de bouw van villa’s of voor andere doeleinden.

Handhaven op oneigenlijk gebruik?

Doordat er vaak langer dan 30 jaar niet is omgekeken naar hoe het land gebruikt werd, bollenkwekers uitweken naar andere- en veel grotere teeltgebieden én er in het verleden veel mondelinge afspraken zijn gemaakt, zijn er nu alleen in Noordwijk al ruim 260 van dit soort percelen. Hier lopen tenminste 400 paarden.

Frappant is dat op veel van die percelen zelfs nog nooit bloembollen geteeld zijn omdat de percelen te klein zijn of de grond er ongeschikt is.

Het zgn. ‘oneigenlijk gebruik van bollengrond’ vindt in de meeste gevallen juist plaats op kleinere percelen, waar in de loop van de jaren door gebrek aan belangstelling bij bollenkwekers, andere activiteiten zijn ontstaan dan de teelt van bloembollen.

Regionale beleidsmakers vergeten nu dat natuurvriendelijke activiteiten, een grote bijdrage leveren aan het levensgeluk van mensen en aan de biodiversiteit voor ons allemaal. Daarnaast verfraaien deze met liefde onderhouden percelen het landschap en dragen bij aan de vergroening van onze omgeving.

Conclusie:

De lokale overheid breekt op dubieuze gronden af wat in de loop der decennia is opgebouwd. Aan deze stukjes grond beleven duizenden mensen en dieren plezier. Onze regio kent vele tradities en gebruiken, zeker op het gebied van de paardensport, die niet zomaar opgeruimd en afgenomen kunnen worden.

STATEMENT 25 februari 2021

Waar gehakt wordt, vallen spaanders

Wij worden door 5 Duin- en Bollenstreekgemeenten met onze rug tegen de muur gezet. Wij zouden namelijk weg moeten omdat ons bestaan ten koste zou gaan van bollengrond. Opmerkelijk is dat veel van de hobbymatig gebruikte percelen zich notabene ook bij de bollenbedrijven bevinden. Wij komen ook voor hen op.

Wij moeten dus wijken voor de bloembollenteelt.

Onlangs hebben we, na gedegen onderzoek, geconstateerd dat in de Duin- en Bollenstreek krimp is ontstaan in o.a. het areaal hyacinten. Juist het behoud van dat areaal wordt door de gemeenten als argument tegen ons gebruikt.

In de hitte van de strijd om het behoud van onze geliefde dierenweides, moestuinen etc. hebben wij ons enigzins onhandig uitgedrukt aangaande de bloembollensector. Wij bieden onze excuses aan aan mensen die zich hierdoor benadeeld voelen. Wij zijn er niet op uit om ons in kampen te laten verdelen op basis van uitlatingen.

Omdat er voldoende ruimte is voor iedereen hebben wij de oplossing aangeboden. Wij zijn ervan overtuigd dat die oplossing de enige juiste is en waarmee het gebied aantrekkelijk blijft voor iedereen die er woont, werkt en recreëert. Met een kleine wijziging in het bestemmingsplan, zijn alle problemen opgelost. (Zeker als er door de gemeenten niet langer villa’s op 1e klas bollengrond worden gebouwd.)