Paardenweitjes en Volkstuintjes Duin- en Bollenstreek behouden


Wellicht zag u dit bord al her en der in de Duin- en Bollenstreek staan? Dan kwam u langs een perceel dat ontruimd dient te worden.

Wat moet er allemaal weg?

. Dierenweides

. Volkstuinen

. Hakhoutbosjes

. Privétuinen

. Boomgaarden etc.


Stichting ‘Waarom Weg’
De stichting komt op voor eigenaren en huurders van paardenweitjes, volkstuintjes, hakhoutbosjes, boomgaarden etc. die uit de Duin- en Bollenstreek moeten verdwijnen. De reden van het moeten verdwijnen is dat gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Katwijk in 2020 zijn begonnen met handhaving op zgn. ‘oneigenlijk gebruik’ van bollengrond

Het gaat echter meestal om stukjes grond waar al jaren geen (rendabele) bollenkweek meer mogelijk is. Op deze landjes zijn mensen al heel lang en met veel plezier bezig met het uitoefenen van hun hobby en met hun ‘groene parels’ bijdragen aan vergrootte natuurwaarden en verhoogde biodiversiteit. Deze mensen genieten daarbij van het buitenleven.

Heeft u ook een locatie die gehandhaafd wordt en wilt u ook een bord? Neem dan contact met ons op: info@waaromweg.nl

Niet alleen een probleem signaleren maar ook met een uitvoerbare oplossing komen.

Op 25 januari 2021 hebben bestuursleden van de stichting ‘Waarom Weg’ met de Noordwijkse wethouder Van den Berg gesproken. Het gesprek ging over het huidige handhaaftraject van de 5 Duin- en Bollenstreekgemeenten op zgn. oneigenlijk gebruik van bollengrond. Ook spreken wij met raadsleden, burgemeesters en wethouders van de overige betreffende gemeenten.

Omdat er sprake is van grote onduidelijkheid en onrust onder de eigenaren/gebruikers van de landjes én de gemeenten geen werkbare oplossingen bieden, hebben wij als stichting zelf een integrale oplossing ontwikkeld. Vervolgens hebben we deze oplossing aan alle Burgemeesters, wethouders en raadsleden van alle 5 gemeenten aangeboden De poltiek is nu aan zet.

 

 

Bloembollen in plaats van peren?

Niet welkom in de bollenstreek?

Geen plek meer voor beschermde vogels?